About Falles Technology

น้ำมันผิวมะกรูด
สรรพคุณของมะกรูดจากธรรมชาติที่ช่วยลดปัญหา ผมร่วง เป็นที่แพร่หลายไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่แพร่หลายในหลายส่วนของโลก จึงมีผลิตภัณฑ์มากมายที่นำมะกรูดมาเป็นส่วนผสมในการช่วยลดปัญหาเส้นผมเช่น ผมร่วง ผมขาดหลุดร่วง หรือ ผมบาง

ทางทีมวิจัยของฟอลเลสได้ร่วมมือกับนักวิจัยในประเทศไทยเพื่อศึกษาเส้นผมและหนังศีรษะของคนไทยโดยเฉพาะ เราพบว่าคุณประโยชน์ ของน้ำมันผิวมะกรูดช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วง ยิ่งไปกว่านั้นมะกรูดในประเทศไทยเป็นมะกรูดสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมัน ผิวมะกรูด เราจึงได้น้ำมันสกัดจากผิวมะกรูดหรือ Kaffir Lime Oil ที่มีอยู่ในฟอลเลสทุกขวด

เทคโนโลยี่สกัดเย็น
การสกัดคุณประโยชน์ของน้ำมันผิวมะกรูดเป็นส่วนที่ยากสำหรับเราในสมัยก่อน เนื่องจากการสกัดด้วยความร้อนคุณประโยชน์บางส่วน จะสูญสลาย ทางทีมวิจัยฟอลเลสและนักวิจัยในประเทศไทยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาวิทยาการ การสกัดเย็น หรือ Cold Press Extraction ลิกขสิทธิ์เฉพาะของฟอลเลส สกัดน้ำมันผิวมะกรูดด้วยการบีบ อัด โดยไม่ใช่ความร้อน จึงรักษาคุณค่าของน้ำมันผิวมะกรูด ไว้ได้มากกว่าการกลั่นด้วยความร้อน เพราะไม่ทำให้คุณประโยชน์ของสารสกัดถูกความร้อนทำลายไป

สนับสนุนการเกษตรไทย
เนื่องจากน้ำมันสกัดเย็นจากผิวมะกรูดของเราผลิตจากมะกรูดธรรมชาติจากสวนของเกษตรกรไทย เราจึงภูมิใจที่ใช้ผลิตผลการเกษตร จากเกษตรกรไทยเพื่อสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่สังคม แน่นอน!! มะกรูดไทยมีคุณภาพที่ดีไม่แพ้ที่ใดโลกนี้ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและ ภูมิใจที่สนับสนุนผลิตผลขอคนไทย